Cvičení pro děti

Cvičení
pro děti

Cvičení rodičů s dětmi od 5 měsíců do 3 let

Lekce cvičení rodičů s dětmi se připravují důsledně v souladu s psychomotorickým vývojem dítěte a rozřazení do skupinek nezáleží ani tak na věku dítěte, jako na fázi psychomotorického vývoje, ve které se dítě právě nachází.

Při lekcích a i jako doporučení do běžného dne ode mne rodiče nejčastěji uslyší: „Motivujte děti k pohybu, ale nechte pohyb na nich. Nepomáhejte jim. Když samo nesedí – neposazujte jej, když samo nechodí, nevoďte ho za ručičky.

Tím pro něj uděláte nejvíce. Buďte spolu a motivujte ho ke správnému pohybu, tím že se hýbete spolu, hrajte si :).

Vytvořme dítěti bezpečné prostředí, kde ho necháte být samo sebou.

Buďme dětem průvodci a zasahujme jen v krajních situacích a dejme dětem možnost, aby si samy řekly, na co se cítí.

Nebrzděme je, ale rozhodně se nesnažme jejich dovednosti jakkoli urychlit nevhodnou manipulací a napomáháním. Jen podporujme jejich snahu se posouvat dál, a o to vše se právě v dětských lekcích snažím.

Děti jsou zařazovány do skupin dle svých aktuálních dovedností. Během cvičení si děti procvičují hrubou a jemnou motoriku, rozvíjí se u nich poznávací procesy, učí se orientovat v prostoru, překonávají jednoduché překážky. Lekce provází básničky, písničky a říkadla, používají se pestré hračky a cvičební pomůcky.

Lekce trvá 30-55 min. (dle věku dětí).

Po otevření rezervačního formuláře si najeďte na týden od 13.9. a rezervujte sí místo v kurzu dle věku vašeho dítěte:

🐛 Kurz PÍĎALKY je pro lezoucí děti od cca 6 měsíců  do prvních krůčků.

🐻Kurz MEDVÍDCI je pro děti, které již samostatně chodí do cca 2 let

🦋  Kurz MOTÝLCI je pro děti od cca 2 do 3,5 let.

Úterní kurz cvičí Zuzka a má 13 lekcí. Cena kurzu je 2080,-

Středeční kurz vede Verča, má 11 lekcí (zasáhly nám tam 2 svátky) a jeho cena je 1 760,- Kč.

Rezervace, odhlašování a náhrady, vše zůstalo stejné, jak jste zvyklí případně je uvedeno v záložce podmínek v rezervačním formuláři.