Skupinové lekce pro děti

Motivuji děti ke správnému pohybu, tím že se spolu hýbeme a hrajeme si. Společně dětem vytvoříme bezpečný prostor.

Co můžete na mých lekcích čekat?

cvičení v souladu s psychomotorickým vývojem dítěte

dítě motivuji, podporuji v tom, co samo zvládne

lekce jsou hravé a nejsou jen o pohybu

Při cvičení se děti rozřadí do skupinek podle toho v jaké fázi psychomotorického vývoje se dítě právě nachází. 

Repsektuji vývoj každého dítěte a s ohledem na jeho jedinečnost ho podporuji. Nebrzdím ho, ale také přehněnaně nepomáhám a nesnažím se jeho výkony urychlit.

Během cvičení si děti procvičují hrubou a jemnou motoriku. Lekce provází básničky, písničky a říkadla, používají se pestré hračky a cvičební pomůcky.