Cvičení pro děti

Cvičení
pro děti

Cvičení rodičů s dětmi od 5 měsíců do 3 let

Lekce cvičení rodičů s dětmi se připravují důsledně v souladu s psychomotorickým vývojem dítěte a rozřazení do skupinek nezáleží ani tak na věku dítěte, jako na fázi psychomotorického vývoje, ve které se dítě právě nachází.

Při lekcích a i jako doporučení do běžného dne ode mne rodiče nejčastěji uslyší: „Motivujte děti k pohybu, ale nechte pohyb na nich. Nepomáhejte jim. Když samo nesedí – neposazujte jej, když samo nechodí, nevoďte ho za ručičky.

Tím pro něj uděláte nejvíce. Buďte spolu a motivujte ho ke správnému pohybu, tím že se hýbete spolu, hrajte si :).

Vytvořme dítěti bezpečné prostředí, kde ho necháte být samo sebou.

Buďme dětem průvodci a zasahujme jen v krajních situacích a dejme dětem možnost, aby si samy řekly, na co se cítí.

Nebrzděme je, ale rozhodně se nesnažme jejich dovednosti jakkoli urychlit nevhodnou manipulací a napomáháním. Jen podporujme jejich snahu se posouvat dál, a o to vše se právě v dětských lekcích snažím.

Děti jsou zařazovány do skupin dle svých aktuálních dovedností. Během cvičení si děti procvičují hrubou a jemnou motoriku, rozvíjí se u nich poznávací procesy, učí se orientovat v prostoru, překonávají jednoduché překážky. Lekce provází básničky, písničky a říkadla, používají se pestré hračky a cvičební pomůcky.

Lekce trvá 30-55 min. (dle věku dětí).

Cvičení děti od 3 let se zdravotní složkou

Všestranná pohybová příprava zahrnující koordinační cvičení, cvičení na balančních pomůckách vedoucí k posílení nejen hlubokých svalů středu těla, cviky na klenbu nohy, dechová cvičení a mnoho dalších zábavných cvičení a her pro získání správného držení těla.

Cvičení je vhodné pro děti s vadným držením těla, vbočenými kotníky,

 ochablým břišním svalstvem nebo jako prevence a pro získání správných pohybových návyků vhodných jak pro běžný život tak jako základ do všech sportovních disciplín.

Lekce jsou založeny na konceptu DNS FIT KID.

Lekce probíhají v malé skupince max. 8 dětí, aby byla možná kontrola správného provedení cviků.